Ulex europaeus - Ajonc d'Europe

Ulex europaeus - Ajonc d'Europe